0

شرایط و قوانین

تمام اطلاعات وارد شده توسط شما در صفحه صورت حساب باید درست باشد تا در روند ارسال و پردازش سفارش شما به مشکلی بر نخورید 
و سفارش شما به درستی به دست شما برسد در صورتی که اطلاعات وارد شده توسط شما در صفحه صورت حساب درست نباشد و ثبت سفارش کرده باشید
فقط تا قبل از ارسال سفارشتان میتوانید با تماس اطلاعات خود را تصحیح فرمایید و بعد از ارسال سفاشتان ست شو نمی تواند مسئولیتی را در قبال سفارش
شما بپذیرد.

کالاهایی که دیده ایید
فیلتر بر اساس شهر محصول