بازگشت

شرایط تعویض سایز

شرایط تعویض سایز

شما میتوانید در صورتی که سایز کف شما مناسب نبود یا کفش ارسال شده ایراد و اشکالی داشت میتوانید کفش خود را در همان مدل تعویض کنید برای اینکار میتوانید
با شماره 02191035647 تماس گرفته تا پشتیبانان ما شما را راهنمایی کنند